PreBoHus
Referenties
Duurzaam en energiebewust
Onroerend goed huur & koop
Nieuwbouw projekten + kavels
Vrijstaand huis bouwen
Halfvrijstaand huis bouwen
Huis uitbreiden en verbeteren
           B O U W T E A M - I N F O
           niet-publiek  website-deel 
 
INFO-MENU
INFO Bedrijf
INFO Media
» Media 2012-2013
» Media 2010-2011
» Media 2008-2009
INFO Branche
INFO Leveranciers
INFO Consumenten
INFO Marktaanbieders
INFO Bouwplannen
EXIT --- verlaat dit menu --- HOME
BrouwerBouw - HOME - Welkom
  ST.-ANNAPAROCHIE - FRIESLAND
 

BOUWTEAM - INFO

 
 
 
 
INFO uit de MEDIA

2012-2013 De bouwwereld verandert 
 
■ Banken verlenen maar weinig hypotheken aan klanten.
■ Klanten bepalen (weer) wat waar wanneer voor welke prijs gebouwd wordt.
■ Klanten (professionele) stellen (via adviseurs) strengere eisen bij aanbestedingen.
■ Projektontwikkelaars zijn kansloos als grondprijzen niet zakken en als ze niet innoveren.
■ Coorporaties moeten temperen, ze bezitten al teveel huizen t.o.v. de doelgroep.
■ Grondeigenaren verkopen nauwelijks zolang prijzen en bouwvoorschriften niet afnemen.
■ Banken verstrekken nauwelijks krediet, slechts bij een fikse borgstelling van de bouwer.
■ Woningborg verstrekt klanten garantie alleen bij een fikse borgstelling van de bouwer.
■ Werknemers lopen risisco hun baan te verliezen als het bedrijf zich niet kan aanpassen.
 
Bouw nou op .nl
Omstreeks medio 2013 kwam de gehele bouwsector met dit intiatief richting regering. 
Minister Blok werd er echter warm nog koud van getuige het filmpje onder "actueel".
Het pakket maatregelen gaat volgens hem beslist werken, maar heeft z'n tijd nodig.

TV 2013-11-17: Flexibilisering bouwsector schiet te ver door (NOS journaal)
Het komt veel voor dat bedrijven failliet gaan en daarna doorstarten met flexwerkers, 

TV 2012-12-04: Kleine bouwbedrijven worden minder hard getroffen (NOS journaal)
Klanten van kleine bouwklussen worden steeds flexibeler bediend door flexwerkers.  

TV 2013-11-18: Bouw 't zelf (VPRO Tegenlicht)
De bouwsector komt (langzaam) weer (iets) in beweging.
Niet door projectontwikkelaars, mara door de burgers die zelf jun huis bouwen.
Een eigen kavel, een zelf-ontwerp of een helemaal zelf gebouwde woning. Het fenomeen
'zelfbouw' wordt steeds populairder in ons land. En het brengt een kentering teweeg in de
sector: er wordt weer samengewerkt en meer met toekomstige bewoners gecommuniceerd.
Bouwen 'vanuit de vraag' zorgt ervoor dat het monopolie op de smaak niet langer bij projectontwikkelaars en grootaannemers ligt. Zo krijgt elk huis weer een verhaal.

FILM: Op weg naar een nieuwe Cao  Lees ook deBROCHURE
“De bouw-cao is achterhaald”, zo analyseert Bouwend Nederland. “Bouw- en infra-
ondernemers merken dat zeker nu, in de zwaarste crisis die de sector ooit trof.
Voor mkb en grotere bedrijven, voor bouw en voor infra is de cao te duur en te star, de vele bepalingen in het dikke cao-boek zijn vaak erg ingewikkeld en heel gedetailleerd. Dat sluit
steeds minder aan bij de snel veranderende wereld waarin de bouw opereert. Zo wordt de
traditioneel aanbodgestuurde markt nu veel meer een vraaggerichte markt en heeft men
in toenemende mate te maken met buitenlandse concurrentie. Opdrachtgevers en eind-
gebruikers krijgen ook een steeds belangrijkere stem in het bouwproces."
"De oude cao biedt simpelweg veel te weinig mogelijkheden om op die dynamische toekomst
in te spelen. Logisch gevolg is dat werkgevers en werknemers op allerlei manieren die
knellende afspraken ontwijken. Daardoor brokkelt het draagvlak af, ook voor de vele goede
zaken die nu in de bouw-cao geregeld zijn. Denk aan opleidingen, instroom en begeleiding
van nieuwe vakmensen, net als afspraken over gezondheid en veiligheid. Vooral mkb-
bedrijven kunnen dit niet allemaal zelf regelen. Er is en blijft dus behoefte aan collectief
geregelde zaken, maar dan wel een stuk moderner.”

Goede afspraken
Dat leidt volgens Bouwend Nederland tot de logische conclusie dat een hervormde cao
broodnodig is om in de bouw goed te kunnen samenwerken, ook straks na de crisis:
“Wat er namelijk ook verandert, één ding blijft: ook in 2020 maken mensen het verschil.
Goede afspraken zullen hen daarbij helpen. Zowel ondernemers als medewerkers in de
bouw, zijn dus gediend bij een aantrekkelijke, concurrerende en toekomstbestendige cao.”

Bouw-CAO 2013 eindigt 31-12-2013; Het lijkt erop dat er niet op tijd een nieuwe CAO is. 
 
2012-09-22 Flexibilisering in de bouw, vloek of zegen?
Er voltrekt zich een stille revolutie in de bouw. Op de bouwplaats verdwijnt de medewerker
met een vast dienstverband. Daarmee verandert er meer. Overzien we de gevolgen? Wat
betekent dit voor kwaliteitsbeheersing of veiligheid? Hoe verhoudt flexibilisering zich met ketenintegratie? Hoe ver kun je gaan met flexibilisering?

2013-02-05 Draaideur ZZP-ers levensgevaarlijk

Werknemers die na een faillissement van een bouwbedrijf via 'de achterdeur' weer worden aangenomen als zzp’ers zijn weer volop in het nieuws. Deze levensgevaarlijke draaideur
is een slechte zaak voor zowel de opdrachtgever als zelfstandige.
 
2013-11-30 Er verandert veel voor werknemers
Citaat: Een simpeler ontslagrecht, een versoberde WW en meer rechten voor mensen
met een tijdelijk contract. Er verandert de komende jaren veel voor werknemers,
blijkt uit de nieuwe wet die minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken)
vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wat betekent het voor u?

2013-12-07 Als werknemer in jezelf investeren
Wat kun je als werknemer doen om een optimale kans op werk te behouden.

2013-12-07 Werk scoren voor de mannen (Friso)  
Citaat: Vroeg op, lang reizen, het hoort bij het vak. Maar tegenwoordig moeten Friese
bouwlieden vaak een stuk verder dan hun traditionele bestemming Noord-Holland.
Veenendaal, Doetinchem, Coevorden, het zijn voor Friese bedrijven geen uitzonderingen
meer. Vroeger, voor de crisis, konden de jonge vaders rustig zeggen dat ze liever niet in
Amsterdam gingen timmeren vanwege afspraken thuis. ,,Maar dat is nu anders.
En iedereen snapt dat. Het heeft veel impact op hun sociale leven.
Maar géén werk heeft dat nog veel meer, zo is het toch?’’

2013-11-28 Doorgroeien in het onderhoudswerk (Talen Makkum) 
Citaat: ,,Voeten vegen bij de klanten, stofzuigen en alles netjes achterlaten’’,
,,We doen het al jarenen we hebben er een goede naam mee opgebouwd.’’

Duurzaam met hoofd en hart

We moeten zuinig zijn met schaarse grondstoffen omdat we onze kinderen niet uit kunnen
leggen dat we ze er in korte tijd hebben doorgejaagd.

Bouwen aan een LEAN-cultuur
De bouwsector – corporaties, bouwers, installateurs, architecten, adviseurs – is bezig om
zich fundamenteel te veranderen. De effecten zijn al zichtbaar bij de voorhoede. De massa
zal volgen. De innovatie van techniek en proces wordt meer dan een eendagsvlieg als we
deze combineren met sociale innovatie, een verandering van de cultuur die elk niveau in
de organisaties raakt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP
 
  
INFO-MENU  - KONTAKT 
 
 
ROUTE PLANNER
 
WEER BERICHT
 
BUIEN RADER
 
KALENDERS
 
OMROP FRYSLAN
 
LEEUWARDER COURANT
 
NIEUWSBERICHTEN & JOURNAALS
 
ZOEKEN OP INTERNET