Duurzaam bouwen - beter voor planeet én portemonnee

 
De wereldbevolking neemt alsmaar toe. De aarde warmt op, het klimaat verandert zorgelijk.
Onontkoombaar is dat de wereldbevolking van 7 miljard in 2010 stijgt naar 8,3 miljard in 2030
én dat een steeds groter deel ervan meer en meer auto's en apparaten willen gaan gebruiken.
De vraag naar energie zal spoedig groter zijn dan de hoeveelheid die we kunnen opgraven en oppompen uit de aarde. De balans tussen het energie winnen en het energie spenderen is aan
het verschuiven. We staan op het punt meer energie te willen gebruiken dan er uit de aarde te
halen (winnen) valt. De gevolgen laten zich raden als er niet genoeg is voor iedereen ... ?!

De laatste tien jaar stegen de kosten voor energie gemiddeld al zo'n 8-9% p.jaar (zie grafiek)
Onontkoombaar is dat de druk op onze energievoorzieningen nog enorm zal gaan toenemen.
Te verwachten is dus dat energiekosten gaan doorstijgen en wel flink meer dan de inkomens.
Misschien wel 10% tegen 2%. Het verschil tussen die twee gaat ten koste van de koopkracht.
Hoe meer de energieprijzen stijgen, des te meer loont het om energie besparend te bouwen.
Energie besparend bouwen bespaart nu al fors en gaat nog meer besparen naarmate energie-
kosten doorstijgen. Het effect wordt: méér koopkracht-behoud én waarde-behoud van uw huis.
 
Steeds méér mensen gebruiken steeds méér energie
Steeds méér mensen gebruiken steeds méér energie
Energie-kosten stijgen sneller door dan de inkomens
Energie-kosten stijgen sneller door dan de inkomens