Duurzame wind-energie

 
 
Windenergie

Windenergie is de elektrische energie die een windturbine uit wind kan maken. Wind is een duurzame en schone energiebron. De wind raakt niet ‘op’ en kan altijd worden benut voor
het opwekken van elektriciteit. Windenergie heeft in tegenstelling tot de fossiele energie-
bronnen geen nadelige effecten op het milieu. Er is geen sprake van uitstoot van CO2 of
fijnstof.

Momenteel is windenergie nog relatief duur wanneer we het vergelijken met de energie uit
gas of kolen. Maar als alle maatschappelijke kosten (milieuvervuiling en reinigen drink-
water) van de vervuiling van fossiele brandstoffen zouden worden doorberekend, dan is
windenergie al wel concurrerend.

Windenergie levert momenteel 4,5 procent van de Nederlandse elektriciteit en dit zou naar
ons idee in de toekomst moeten groeien. Veel meer dan zonne-energie heeft windenergie
voor- en tegenstanders. Sommige mensen vinden dat windmolens de horizon vervuilen en
dat ze luidruchtig zijn. Andere mensen zien het liefst op veel meer plekken windmolens
verrijzen, zodat we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en kernenergie.

Windenergie kun je op verschillende manieren betrekken. Je kunt kiezen voor je eigen wind-
molen op eigen terrein of voor het afnemen van windenergie van een energiemaatschappij. Hieronder hebben we de mogelijkheden voor het gebruik van windenergie op een rijtje gezet.

Eigen windmolen

Het mooist is natuurlijk je eigen windmolen. Je kunt in je eigen energie voorzien en je bent
niet meer afhankelijk van de grote energieleveranciers. Steeds meer particulieren hebben
dan ook interesse.

Een kleine windturbine heeft een maximale masthoogte van 15 meter of wordt direct op
de woning geplaatst. Deze turbines variëren in vermogen van 100 Watt tot ca. 10 Kilowatt.
Realiseer je wel dat je een molen met een spanwijdte van ongeveer 5 meter nodig hebt om
een volledig gezin van energie te voorzien!

Naast de bekende (horizontale) windmolens zijn er ook speciale windmolens voor de
bebouwde omgeving. Deze kunnen beter overweg met de wisselende windomstandigheden,
maar hebben over het algemeen wel een lager rendement. De opbrengst van kleine wind-
molens is echter nog relatief beperkt en zelfs onvoldoende om de aanschafkosten binnen
de technische levensduur terug te verdienen. Zonnepanelen zijn voor een particulier zowel
praktisch als financieel een interessantere keuze.

Windcooperatie

Wil je toch je ‘eigen’ windmolen dan loont het om samen met anderen een grote windmolen
te plaatsen. Het rendement en de terugverdientijd van een grote molen is veel interessanter
dan dat van een kleiner formaat. Voor windmolens geldt eigenlijk… hoe groter hoe beter.

Nadeel is echter dat door de grootte van deze molen niet iedere locatie geschikt is.
Daarnaast blijkt het vaak lastig om een vergunning te krijgen en is het voor particulieren
moeilijk om de financiering rond te krijgen.

De oplossing hiervoor zijn windcoöperaties. Dit zijn verenigingen die met de hulp van hun
leden windmolens exploiteren. De leden van de windcoöperatie zijn voor een deel mede-
eigenaar van een windmolen. Dit houdt echter niet in dat de opgewekte stroom ook meteen
zelf gebruikt kan worden. Hiervoor bestaat een model van “zelflevering”, maar dit is helaas
nog geen standaard constructie. Ben je lid van een windcoöperatie dan ontvang je een deel
van de opgewekte stroom: in feite wordt de geproduceerde stroom in mindering gebracht op
de afgenomen stroom. Enkele voorbeelden van Nederlandse windcoöperaties zijn:
De windvogel, Windunie en Zeekracht.

Energieleverancier

Vind je het belangrijk dat we meer windenergie gaan opwekken en zo minder afhankelijk
worden van fossiele energiebronnen, dan kun je dat ook duidelijk maken door de keuze
van je energieleverancier. Kies voor een energiemaatschappij die zich inzet voor meer
groene stroom. Zie ook onderzoek: wie is de groenste energieleverancier?

Of maak de keuze voor een maatschappij die alleen maar groene stroom levert zoals
bijvoorbeeld Greenchoice. Geen zin om over te stappen? Kies dan in ieder geval voor
groene stroom bij je huidige energieleverancier. Zie het elektriciteitsnetwerk als een
zwembad vol grijs water. Hoe meer mensen voor schone groene stroom kiezen, hoe
meer schone stroom er geproduceerd moet worden, hoe helderder het water.